เยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562   ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม