ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกุศลวิทยา

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับนักเรียน ในโอกาสที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และกีฬาภายใน  ณ โรงเรียนกุศลวิทยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ:ข่าว/ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม