มอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์แก่ลูกเสือ และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์แก่ลูกเสือ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

่คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม