อวยพรปีใหม่

เช้าวันที่ 10 มกราคม 2562  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  และคณะ นำกระเช้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี  2562  แก่  นายชัยยะ อังกินันท์ นายก อบจ.เพชรบุรี, นายบุญเลิศ พุ่มจิตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.เพชรบุรี และ นายปริญญา สุนทรวาทะ กรรมการผู้จัดการบริษัทเพชรภูมิการพิมพ์  พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ สุนทรวาทะ ผู้จัดการบริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด