สวัสดีปีใหม่ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และต้อนรับ ผอ.ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย

เช้าวันที่ 4 มกราคม 2562  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสวัสดีปีใหม่ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  และภาคบ่ายให้เกียรติต้อนรับ ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสงภูวา เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ:ข่าว/ นายยงยุทธ พวงระย้า