ทำบุญสำนักงานฯ

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่สำนักงาน  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2562  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด

ภาพ:ข่าว/ ดาวบดินทร์ กลิ่นอ่อน เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม