ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเขี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 10 และคณะ  ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากนั้น ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน  ที่มาประกวดแข่งขันความสามารถของนักเรียนด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของนักเรียนฯ  ตามสนามแข่งขันที่กำหนด

ภาพ: ประชาสัมพันธ์ สพม.10, พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม