ลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิกูล  ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดตัวโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมจัดการฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม