ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เยี่ยมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) และในเวลา 11.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย  เข้าตรวจ เยี่ยมโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม