ประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบโรงเรียนพี่เลี้ยงงโดยมอบหมายให้ นางวนิดา เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม