พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง

User Rating: / 0
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยคณะบุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับภาคกลาง  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม