พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็ก ออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มสงเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม