ประชุมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน CLUSTER 5

ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมประชุมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5  ครั้งที่ 4/2561  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ภาพ: นันทนา ภิรมย์ภู่

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม