พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การจัดการศึกษา" กับ อบจ.สมุทรสาคร

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.30 น. ดร.นิกูล ประทีปพิชัย  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  “การจัดการศึกษา” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ณ ห้องประชุมสาครบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ:ข่าว/ มยุรี กิจหิรัญ เครือข่าย ปชส.กลุ่มส่งเสริมฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม