โครงการสภากาแฟยามเช้า

เช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า ซึ่งในรอบเดือนพฤศจิกายน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1, 2,  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี, กศน.จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพชรบุรี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47  โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (สกสค.) ร่วมเป็นเจ้าภาพ  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ภาพ: ขอบคุณภาพจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม