โครงการประชุมนิเทศสัญจรจังหวัดสมุทรสาคร

User Rating: / 2
PoorBest 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพ  ทั้งนี้ ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในการนิเทศสัญจร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด  ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และศึกษาดูงานระบบนิเวศน์ป่าชายเลนที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว: พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

ภาพ: ผอ.อุดม สมพร้อม ผอ.ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา, ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, ผอ.กลุ่มอำนวยการ