ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๔ พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว/ เจตนิพิฐ นิมาภาศ กลุ่มอำนวยการ