ตรวจสถานที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนเอฟเน็ต สมุทรสาคร

User Rating: / 2
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานประชุมพิจารณาตรวจสถานที่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรยนเอฟเน็ต สมุทรสาคร  พร้อมด้วย ดร.ประจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และบุคลากรในสังกัด สพม.10  ทั้งนี้  วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ภาพ:ข่าว/  เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมจัดการศึก