ประชุมกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

User Rating: / 0
PoorBest 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  นางวนิดา เอี่ยมสอาด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้ดำเนินการประชุมบุคลากรในกลุ่มนิเทศฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากที่ได้มีบุคลากรภายในกลุ่มเกษียณอายุราชการ และกำหนดกรอบงานโครงสร้างกลุ่ม ตามกลุ่มงานสาระการเรียนรู้และงานตามนโยบาย  ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม