เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยกลุ่มนิเทศจัดการศึกษาฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2561 โดย ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ภาพ:ข่าว/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพกิจกรรม