ประชุม ผอ./รอง.ผอ.สพท.ทั่วประเทศ และรับโล่เชิดชูเกียรติ

User Rating: / 0
PoorBest 

นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  รับโล่รางวัลในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ลำดับที่ 9) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

ภาพ:ข่าว/ ผอ.ธนู นูนน้อย

Click ดูภาพกิจกรรม