Learning and Innovation (Infographics)

User Rating: / 0
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ Learning and Innovation ณ ห้องประชุมปิติพิพัฒน์โฆษิต โรงเรียนคงคาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Infographics ด้วยโปรแกรม Adobe flash cs6 ซึ่งเป็นการนำเสนองานให้น่าสนใจชวนติดตาม สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ภาพกิจกรรม Click ที่ภาพ