ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ Learning and Innovation

User Rating: / 1
PoorBest 

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมสร้างสรรค์ Learning and Innovation เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีความรู้วิทยาการคำนวณ NEW DLTV การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอคล้องกับเนื้อหา การเตรียมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความสามารถ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหลายๆ ฝ่าย และคณะวิทยากรหุ่นยนต์จากบริษัท Imagineering Education

ภาพ:ข่าว/ ประชาสัมพันธ์ สพม.10