ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

User Rating: / 0
PoorBest 

สพม.10 จัดศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดแบบบูรณาการ เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และโรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเจตนารมย์ต่อไป

ภาพ:ข่าว/ พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

คลิกดูภาพกิจกรรม