ประธานพิธีเปิดการประชุมฝึกอบรมครูสหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

User Rating: / 0
PoorBest 

8 มิถุนายน 2561 นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฝึกอบรมครูสหวิทยาเขตราชนิเวศน์มฤคทายวัน ณ ห้องประชุมร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ภาพ:ข่าว /  ปชส.สพม.10

คลิกดูภาพกิจกรรม