ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สพม.๑๐

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในการยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากมีบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปประสบอุทกภัยจำนวนมากยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ โดยรวบรวมที่สหวิทยาเขตที่โรงเรียนของท่านสังกัดอยู่ และสพม.๑๐ จะรวบรวมไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยและสถานศึกษาที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อไป   (ในภาพเป็นน้ำท่วมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)

อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์