ต้อนรับผู้ว่าเพชรบุรีในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมารับตำหน่ง ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ นำคณะเจ้าหน้าที่จาก สพม.๑๐ เข้าต้อนรับด้วย