วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 วันวชิราวุธ

ในโอกาสที่วันวชิราวุธได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ข้าราชการจังหวัดเพชรบุรีร่วมแสดงความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติและตระหนักถึงพระมหากรุณาธิของพระองค์ท่านได้ โดยการถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยความกตัญญูกตเวที รักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศชาติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมสืบไป โดยมี  นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธี และ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต 10 นำเจ้าหน้าที่ สพม. 10 ร่วมพิธีดังกล่าว