หนึ่งเล่มหนึ่งรักเฉลิมพระเกียรติ

User Rating: / 0
PoorBest 

วุฒิสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ได้จัดการประกวดรำโทนและการประกวดหนังสือ หนึ่งเล่มหนึ่งรักเฉลิมพระเกียรติ  ทั้งนี้  สพม.10  เป็นผู้ดูแลการจัดนิทรรศ การการประกวดหนังสือ  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  โดยมี นางสาวอุสุมา มีวรรณ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้  มีนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ตลอดจนประชาชน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี