ถอดบทเรียนกรณีศึกษา โครงการเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ ตามรูปแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุริรัมย์ และโรงเรียนฐานชีวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเร่งรัดพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ ตามรูปแบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2560

ภาพ:ข่าว /พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์ เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

ภาพกิจกรรม