พบเจ้าเมืองเพื่อรับทราบนโยบาย

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เดินทางเข้าพบ นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานในโอกาสที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี