ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง

ภาพบรรยากาศการส่ง ผอ.สมยศ ศิริบรรณ เนื่องในโอกาสได้รับการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเดินทางไปรับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนประถมพญาไท กรุงเทพมหานคร และภาพบรรยากาศการต้อนรับ ผอ.ประวิทย์ หลักบุญ ในโอกาสเินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี