การติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

User Rating: / 3
PoorBest 

คณะติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2554 มีทั้งหมด 6 กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี คุณพิกุล  สีหาพงษ์ สตผ.สพฐ.เป็นประธานกรรมการการตรวจติดตาม คุณเชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์ ศน.สพม.๑๐ และ คุณกริษฐา  เจริญเลิศ สตผ.สพฐ. ร่วมเป็นกรรมการคณะติดตาม โดยมี วาที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ให้การต้อนรับและร่วมรับการประเมินพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพม.๑๐