โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมรับมอบของบริจาค

นายสิทธิเดช  ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  สจ.ปราโมศย์  ตั้งซุยยัง   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมระบบการติดตั้งและกระดาษ มูลค่า 450,000 บาทจัดเป็นห้องสืบค้นให้กับโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากบริษัท สิทิเสน จำกัด  บริษัสอัสสกัน จำกัด          บริษัทตั้งฮ่งกี่ จำกัด บริษัทสินุ แอนด์.คิว.พี.เอส. จำกัด  บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด บริษัท เบสท์คอนกรีต จำกัด บริษัทวัสดุภัณฑ์คอนกรีต จำกัด  หจก. นิตชรัตน์ คอนสตรัคชั้น   คุณยืนยง นิ่มอุดมสุข คุณชุมพล นิ่มอุดมสุข   คุณนรันดร์ อำพรโยธิน  คุณธนันชัย  สิทธิมงคลและบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด บริจาคกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา