การประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

User Rating: / 0
PoorBest 

การประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) โดยมีผูเข้าร่วมพัฒนาจำนวน ๔๒ คน