การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน(Speech Contest2011) ประจำปี 2554

User Rating: / 9
PoorBest 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน(Speech Contest2011) ประจำปี 2554 โดยจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับกลุ่มการแข่งขันเข้าแข่ง ขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้ 1) ด.ช.พัชรพล นรมิตร(รร.หัวหิน)ชนะเลิศประเภทนักเรียนโครงการพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1-3 2) น.ส.แพรพิไล เรืองอร่าม (รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี)ชนะเลิศประเภทนักเรียน โครงการพิเศษภาษาอังกฤษ ม.4-6 3) ด.ญ.ณัฐวดี  เอี่ยมสำอางค์ (รร.สมุทรสาครบูรณะ) ชนะเลิศประเภทนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ม.1-3 4) น.ส.ณัฐวดี  เป็งสลี(รร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี)ชนะเลิศประเภทนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ. ม.4-64  และ คนเก่ง Speech เป็นตัวแทนนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 จะเข้าแข่งขันระดับกลุ่ม ณ สพม.เขต4 (จังหวัดปทุมธานี)   ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554