ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)

User Rating: / 2
PoorBest 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ว่าท่ี่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสที่เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการ To Be Number One ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว / วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ภาพกิจกรรม

และภาพส่วนหนึ่งขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสาถ่ายภาพจังหวัดเพชรบุรี