รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันฟิสิกส์สับประยุทธ์ ระดับภาคกลางตอนล่าง

User Rating: / 2
PoorBest 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรีและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ผลปรากฎว่านักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลางตอนล่างมาได้ โดยมีคุณครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ประกอบด้วยคุณครูมนัส สิทธิโชคธรรม คุณครูปิยะนุช เขียวอร่าม และคุณครูวานิช น้อยแสง เป็นผู้ให้การฝึกซ้อม

ภาพ : ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี