รับมอบเงิน 300,000 บาท จากนายก อบจ.เพชรบุรี

User Rating: / 1
PoorBest 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมคณะ เข้ารับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท จากนายชัยยะ อังกินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2556 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ซึ่ง สพม.10 ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณเป็นประจำทุกปี

ภาพ: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

ข่าว: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโยบายและแผน