คณะ สพม.41 ทัศนศึกษาดูงาน

User Rating: / 0
PoorBest 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายชาลี นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะ ที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุมชั้น 3  พร้อมทั้ง  ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แสดงและสาธิตสกุลช่าง ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ:ข่าว /วัลลภา ทองนาค ประชาสัมพันธ์ สพม.10

ภาพกิจกรรม