ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่

User Rating: / 0
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ คุณชัชพร จับสายทอง ได้ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีคณะรองนายกองค์การบริหารตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาส่ง และ ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องชั้น ๓ สพม๑๐

 

(ภาพ:ข่าว/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)