การประชุม อคกศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ 5/2556

User Rating: / 0
PoorBest 

เมื่อศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 อคกศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้ดำเนินการจัดประชุม อคกศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครั้งที่ 5/2556 ขึ้นโดยมี ว่าที่ ร.ท.ยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธานอคกศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานการประชุมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเช่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ(ตำแหน่งครู) ตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 การปรับปรุงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาศึกษาต่อ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลา และ เรื่องอื่น ๆ (รายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน)

ภาพ/ข่าว : กลุ่มบริหารงานบุคคล