รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภทต่อสู้ชายเดี่ยว รุ่น 78 กิโลกรัมขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับ นายเบญจรงค์ พ่ออามาตย์ นักเรียนโรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตัวแทนนักกีฬาเทควันโดจังหวัดพชรบุรี คว้ารางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 มหาสารคามเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2556 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงินประเภทต่อสู้ชายเดี่ยว รุ่น 78 กิโลกรัมขึ้นไป

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดจันทราวาสฯ

ภาพกิจกรรม