โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์รับการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2556 ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 10 และนายบุญชอบ สาธร ประธานกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาประเมินผู้บริหารโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดยมีนายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา