คุณครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับประเทศ และรางวัลอื่น ๆ

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม