นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม รับทุนการศึกษา "น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช"

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอินธุอร จำเนียรสุข นักเรียนชั้น ม.5/1 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ได้รับทุนการศึกษา " น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช " ประจำปี ๒๕๕๕ จากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเทศวิหาร (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษา) โดยเข้ารับทุนในวันอังคาร ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ภาพกิจกรรม

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม