รางวัลครูดีศรีเอกชน โรงเรียนวังไกลกังวล

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยยุทธ แสนนามวงษ์ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังไกลังวล ที่ได้รับรางวัล "ครูดีศรีเอกชน" ในพิธีมอบรางวัลครูดีศรีเอกชน และมอบโล่ห์แก่อดีตประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในงานวันการศึกษาเอกชน อำเภอหัวหิน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

ภาพกิจกรรม

ภาพ:ข่าว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวังไกลกังวล