ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนท้ายหาด ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลอื่น ๆ จากคุรุสภา

User Rating: / 1
PoorBest 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม ที่รับรางวัล๑แสนครูดีและรางวัลอื่นๆจากคุรุสภา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม ดังนี้
๑.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้แก่ นายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด นางเกษร สว่างวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายสุชีพ มีรักษา ครูชำนาญการพิเศษ นายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ นางวันสุนี โชคสถาพร ครูชำนาญการพิเศษ นางวรรณี ทัฬหกิจ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวอารยา จิรันดร ครูชำนาญการพิเศษ
๒.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น นายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ นางวรรณี ทัฬหกิจ ครูชำนาญการพิเศษ
๓.รางวัลคุรุสดุดี นายสถิตย์ จันทร์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ

ภาพ:ข่าว / เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนท้ายหาด