กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz Contest))

User Rating: / 5
PoorBest 

 

จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งผลการแข่งขันได้นักเรียนคนเก่งเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรี ได้อันดับที่ 1 รอบ 2 นักเรียนที่แข่งขัน ด.ช.ณัฐศักดิ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ และ ด.ช.ธราธร หวังธรรมมั่ง ครูผู้ฝึกสอบ นายชัยวัฒน์ อังคตรีรัตน์ และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อันดับที่ 2 รอบ 2 นักเรียนที่แข่งขัน นายเจษฎาพล ทองเพชร  นายศูภกิจ กุลตั้งกิจเสรี และ น.ส.ปรียาภัทร เชื้อชาติ ครูผู้ฝึกสอบ นางลัดดา ดิษฐวงศ์ ส่วนอันดับที่ 3 รอบ 2 ได้แก่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี นักเรียนที่แข่งขัน นายพัฒนฉัตร เลิศพีรพันธุ์ น.ส.ศกลวรรณ ศรไชย และ น.ส.กนกธร เลิศเกียรติวงศ์ ครูผู้ฝึกสอน นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์  ส่วนคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการกลางได้แก่ อาจารย์ทัศนพรรณ แย้มคง  Ajarn Keith Hillman  Ajan James Ankers จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วย นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10  อาจารย์กุนทินี จำปาเรือง  อาจารย์วราพร เกิดกิ่ง นางสาวอุสุมา มีวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ นางวนิดา เอี่ยมสอาด ศึกษานิเทศก์ สพม.10

ภาพ:ข่าว  นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.10