สทศ. แจกคะแนน O-NET ม.3 ฟรี 20 คะแนน หลังเกิดข้อผิดพลาด

User Rating: / 0
PoorBest 

สทศ. ได้ข้อสรุปกรณี นักเรียนโวยข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง ยกประโยชน์ให้ผู้สอบ 20 คะแนนฟรี

จากกรณีที่มีนักเรียน ม.3 ออกมาโวย หลังพบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชุดที่เป็นเลขคู่ ได้แก่ชุด 2, 4, 6 โดยโจทย์คำถามข้อที่ 51 และ 52 ข้อละ 10 คะแนน เป็นโจทย์คำตอบแบบเลือกตอบ 10 ตัวเลือก แต่ชุดข้อสอบเลขคู่ดังกล่าว กลับมีตัวเลือกให้ตอบเพียง 4 ตัวเลือกเท่านั้น พอแจ้ง สทศ. กลับตอบว่าให้ตัดสินใจเอาเองในเบื้องต้น

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลัง จากทราบเรื่องการร้องเรียนของนักเรียน ม.3 ที่ระบุว่า กระดาษคำตอบวิชาภาษาไทยชั้น ม.3 จำนวน 2 ข้อ มีปัญหาไม่รองรับโจทย์นั้น เบื้องต้นตนได้สั่งให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจข้อสอบที่บกพร่อง ตามข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ทั้ง นี้ ขอยืนยันว่า หากพบว่าข้อสอบมีข้อบกพร่องจริง เด็กจะไม่เสียผลประโยชน์อย่างแน่นอน ส่วนคำชี้แจงที่ว่าให้แก้ไขเองน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันมากกว่า

ด้าน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากทราบเรื่อง ได้สั่งให้ สทศ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว โดย หากพบว่า กระดาษคำตอบมีปัญหาจริงตามที่มีนักเรียน ม.3 ร้องเรียน อาจต้องตัดข้อที่เป็นปัญหาออกไป หรือยกผลประโยชน์คะแนนให้เด็ก เพราะไม่ใช่ความผิดของเด็ก

ล่าสุดผลการหารือของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก็ได้ข้อสรุปปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยให้คะแนนในข้อที่ผิดพลาดฟรีกับเด็กนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 804,892 คน โดยคิดเป็นข้อละ 10 คะแนน จำนวน 2 ข้อ รวมเป็น 20 คะแนน
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า แม้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เพิ่มชุดข้อสอบจากเดิม 1 ชุด ให้เป็น 6 ชุด เพื่อป้องกันการทุจริต จนเกิดความผิดพลาดดังกล่าวขึ้น แต่ในการสอบครั้งต่อไป ก็จะไม่ลดจำนวนชุดข้อสอบลงแน่นอน เพราะแนวทางนี้สามารถป้องกันการทุจริตได้ดีที่สุด

และสำหรับข้อสอบ O-NET ระดับชั้นม.6 ที่จะจัดสอบในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์นี้ ก็ได้สั่งให้มีการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อสอบที่เพิ่มจาก 1 ชุด เป็น 2 ชุดแล้ว

 

 

สทศ.ไถ่บาปยกคะแนนโอเน็ตฟรี
จากกรณีเกิดปัญหาการสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น ม.3 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยพบข้อสอบชุดหนึ่งมีการสลับระหว่างคำตอบกับคำถามจนทำให้เด็กสับสน ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. แถลงข่าวชี้แจงว่า จากที่นักเรียนได้ร้องเรียนถึงข้อสอบวิชาภาษาไทยผิดพลาดนั้น สทศ.ได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายผลิตข้อสอบโอเน็ตมาตรวจสอบข้อสอบโอเน็ตของนัก เรียน ม.3 ทั้ง 8 วิชา พบว่า ข้อสอบทุกวิชาถูกต้อง แต่จะมีข้อสอบเฉพาะวิชาภาษาไทยข้อ 51และ52 เท่านั้นที่กระดาษคำตอบเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าสอบประมาณครึ่งหนึ่งจากผู้เข้าสอบทั้งหมด 804,892 คน เสียผลประโยชน์ แต่เพื่อความยุติธรรมกับเด็กทุกคน สทศ.จะให้คะแนนฟรีกับเด็กทุกคนที่เข้าสอบวิชาภาษาไทย โดยให้คะแนนฟรี 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน
รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่เกิดความผิดพลาด เนื่องจากในปีนี้เป็นปีแรกที่ สทศ. มีนโยบายเพิ่มจำนวนข้อสอบจาก 1 ชุด เป็น 6 ชุด เพื่อต้องการให้ข้อสอบมีมาตรฐาน และป้องกันการทุจริต เพราะขณะนี้โรงเรียนมีการนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ประโยชน์มากขึ้น อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2556 สทศ.ยืนยันไม่ลดชุดข้อสอบของนักเรียนป6.และม.3 ที่จะคง 6 ชุดเหมือนเดิม แต่ต้องมีการปรับรูปแบบการเลือกตอบเป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้มีความโปร่งใส
"ผมยืนยันว่า กรรมการออกข้อสอบทุกคนมีความตั้งใจในการออกข้อสอบ และเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยไม่ใช่เพราะความสะเพร่า เพราะที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่ใช้คะแนนสอบมั่นใจใน สทศ." รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวและว่า สำหรับการสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.6 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9-10 ก.พ.นั้นตนได้ขอให้คณะกรรมการฝ่ายผลิตข้อสอบโอเน็ตไปตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้ง 8 วิชา ข้อสอบ 2 ชุด ซึ่งกรรมการฯยืนยันกลับมาแล้วว่าข้อสอบและกระดาษคำตอบถูกต้องเรียบร้อย แต่เพื่อความมั่นใจก่อนสอบตนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบด้วยตัวเองอีก ครั้ง ส่วนความคืบหน้าการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 7 วิชา เพื่อนำผลไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบรับ ตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่ง สทศ. เปิดยื่นคำร้องตั้งแต่วันที่ 2-5 ก.พ.นั้น ข้อมูลถึงวันที่ 4 ก.พ.ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้อง 351 คน และ สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบในวันที่ 16 ก.พ. นี้.